ພິທີເຊັນສັນຍາ ບົດບັນທຶກ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ບົດບັນທຶກ

ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021, ພິທີເຊັນສັນຍາ ບົດບັນທຶກການຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ທາງດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງ
ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍລິສັດສະມາດເທັກໂນໂລຊີ
ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ