1.   ຊື່ຫຼັກສູດ

1.1 ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາ ເຄມີສາດ (ຮູບແບບການຄົ້ນຄວ້າ)
1.2 Master of Science Program in Chemistry

2.   ຊື່ປະກາສະ​ນີຍະ​ບັດ

2.1 ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາ ເຄມີສາດ

2.2 ປທວ.ຄມ.

2.3 Master of Science in Chemistry

2.4 M.Sc. Chem.

3.   ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບການສ້າງຫຼັກສູດ

ພາກວິຊາເຄ​ມີ​ສາດ ແລະ​ ພະ​ແນກ​ຫຼັງ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ: +856 21 770173

ມືຖື: 20 56995449, 20 55738857, 20 55627169, 20 28929997, 20 55682978

ໂທລະສານ: +856 21 770173, ຕູ້ໄປສະນີ: 7322

4.   ປັດຊະຍາ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດສາຂາເຄມີສາດ ສ້າງຂຶ້ນເພຶ່ອສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ໃນ​ລະດັບສູງໃນຂະແໜງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສາ​ຂາ​ເຄມີສາດ​, 
ໂດຍ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເປັນ​ຫຼັກ ເພື່ອສະໜອງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ມີຄວາມຮູ້, ມີ​ທັກ​ສະທາງດ້ານ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, 
ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ສາມາດນຳ​ໃຊ້ ແລະ ນຳ​ພາ​ວຽກ​ງານ​​​ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເຂົ້າໃນ​​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.

5.   ຈຸດປະສົງ

 1. ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກສຶກສາຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ
 2. ເພື່ອສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 3. ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະໃນດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈໃນສາຂາ ເຄມີສາດ ທີ່ສາມາດຮ່ວມມືກັບນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 4. ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ມີທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ບໍລິການວິຊາການດ້ານເຄມີສາດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 5. ເພື່ອຍົກລະດັບນັັກວິຊາການ, ນັກວາງແຜນ ແລະ ນັກບໍລິຫານ ທາງດ້ານວິ​ທະ​ຍາ​ສາດສາ​ຂາ​ເຄມີສາດ ແລະ​ ເຄ​ມີ​ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ຂະ​ແໜງກະສິກຳ, ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ, ພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່, ການ​ແພດ, ​ການ​ຈັດ​ການ-ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ.
 6. ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມສາມາດໄປຮຽນຕໍ່ລະດັບທີ່ສູງກວ່າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

6.   ຄາດໝາຍຜົນການຮຽນ

6.1  ຜົນການຮຽນຮູ້

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະ​ລິນ​ຍາ​​ໂທ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ ສາ​ຂາ ​ເຄ​ມີ​ສາດແລ້ວ ນັກສຶກສາຈະສາມາດ:

ດ້ານຄວາມຮູ້:

 • ເຊື່ອມໂຍງທິດສະດີ, ຫຼັກການ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງເປັນລະບົບເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທາງ​ດ້ານ​ເຄ​ມີ ແລະ ສິ່ງ​ແວ​ດ​ລ້​ອມ​​

ດ້ານທັກສະ: 

 • ວິ​ເຄາະ​​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​, ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ສ້າງ​ສັນ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ໄຈ​, ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ດີ​ໄດ້.​

ດ້ານການນຳໃຊ້:

 • ນຳ​ໃຊ້ທິດສະດີ, ຫຼັກການ, ​ເຄື່ອງ​ມື​ກ​ານ​ທົດ​ລ​ອງຂັ້ນ​ສູງ​​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ທາງເຄມີ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ

ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ:

 • ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄ​ມີ ແລະ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງມີຈັນຍາບັນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ນໍ້າໃຈເສຍສະຫຼະເພື່ອສ່ວນລວມ;
 • ດຳເນີນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຄວາມຮູ້ດ້ານເຄ​ມີ ແລະ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

6.2 ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ

 • ອາຊີບດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສຶກສາວິໄຈເຊັ່ນ: ນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິໄຈ, ນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ອາຊີບພະນັກງານລັດ ໃນຂະ​ແໜງ​ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂະ​ແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະ​ແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່, ຂະ​ແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຂະ​ແໜງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້​, ຂະ​ແໜງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແລະ ຂະ​ແໜງ​ການ​ອື່ນໆ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ອາຊີບໃນລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ, ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງທົດລອງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍ ອຸປະກອນທົດລອງ ແລະ ທາດເຄມີ, ອຸດສາຫະກຳຜະລິດເຄື່ອງອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກຕ່າງໆ.

7.    ກຳ​ນົດ​​ເວລາການ​ເປີດ​ສອນ

ເລີ່ມ​ແ​ຕ່​ສົກ​ຮຽນ 2021-2022 ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ແລະ ຈະປະເມີນຜົນພາຍຫຼງນັກສຶກສາ ຮຽນຈົບ 2-3 ລຸ້ນ

8.    ຄາດ​ຄະ​ເນແຜນ​ການຮັ​ບນັກ​ສຶກ​ສາ​ 

ສົກສຶກສາ ຈໍານວນນັກສຶກສາ ຈໍານວນນັກສຶກສາທີ່ຄາດວ່າຈະຮຽນຈົບ
ປີທີ 1 ປີທີ 2 ລວມ
2021-2022 10 0 10 0
2022-2023 10 10 20 10
2023-2024 10 10 20 10
2024-2025 10 10 20 10

9.   ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

 • ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າສຶກສາ ຕ້ອງສໍາເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາ​ຂາ​ວິ​ຊາດຽວກັນ ຫຼື ສໍາເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ສາຂາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາຂາວິສະວະກຳ, ສາຂາກະເສດສາດ, ສາຂາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ສາຂາວິທະຍາສາດການແພດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີຜົນການຮຽນໃນ​ລະ​ດັບ​ດີ.
 • ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ (CGPA) ໃນລະດັບ 00 ຂຶ້ນໄປ, ສຳລັບຜູ່ທີ່ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມຕໍ່າກວ່າ 3.00 ແມ່ນຕ້ອງມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ, ​​ມີພື້ນຖານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມພ້ອມທີ່​ຈະ​ຂຽນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ນິ​ພົນ​ໄດ້ ແລະ ມີໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຮູ້ລະດັບພາສາອັງກິດໃນລະດັບກາງ.
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດພັນທະຄ່າຮຽນ.
 • ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
 • ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ່ແຫ່ງຊາດທີ່ກຳນົດໄວ້.

 10.    ວິ​ທີ​ການຄັດ​ເລືອກຜູ້ເຂົ້າ​ສຶກ​ສາ

ການພິຈາລະນາແມ່ນອີງໃສ່:

 • ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດ, ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຫຼັກສູດ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
 • ສອບເສັງຄັດເລືອກໃນຮູບແບບການຂຽນ, ສອບສຳພາດ ແລະ ໃຫ້ນັກສຶກສາຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີໃນຮູບແບບພີເຊັນເທເຊີ້ນຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ຊຶ່ງຄະນະກຳມະການທີ່ເປັນອາຈານປະຈຳໃນຫຼັກສູດຈະຄັດເລືອກຕາມຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງອາຈານທີ່ຈະຮັບເປັນອາຈານທີ່ປຶກສາ.

11.    ການ​ຈັດ​ການ​ຮຽນການ​ສອນ

ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການຮຽນຫຼັກສູດ 2 ປີ ຕາມຮູບແບບທີ່ 1 ເຊິ່ງ​ແມ່ນ ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ຂຽນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ນິ​ພົນ ແລະ ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽ​ວ​ຂ້​ອງ​ກັບ​ຫົວ​ບົດ​​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແບບຮຽນເຕັມເວລາ.

12.    ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

–   ໃຊ້ ເວລາການສຶກສາ 2 ປີ ຫລື 4 ພາກຮຽນ; ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ບໍ່ສໍາເລັດການຮຽນລະດັບປະລິນຍາໂທ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດ ແມ່ນໃຫ້ຮັກສາສະຖານະພາບໄດ້ 1 ປີ ຫາ 3 ປີ, ແຕ່ນັກສຶກສາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຮັກສາສະຖານະພາບ ເປັນນັກສຶກສາຕາມລະບຽບການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

–   ການເປີດການຮຽນ-ການສອນ ແມ່ນ ເລີ່ມເດືອນ ມີ​ນາ​ (3) ຂອງແຕ່ລະສົກສຶກສາ.

13.  ເນື້ອໃນໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

  1. ການກໍານົດໜ່ວຍກິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ

ຈໍານວນໜ່ວຍກິດທັງໝົດ…..46….ໜ່ວຍກິດ, ເຊິ່ງປະກອບມີ:

 • ວິທະຍານິພົນ….36…..ໜ່ວຍກິດ
 • ວິຊາບັງຄັບ……6…….ໜ່ວຍກິດ
 • ວິຊາເລືອກ……4……..ໜ່ວຍກິດ
 1.  ການຈັດແບ່ງລາຍວິຊາຮຽນໃນແຕ່ລະໝວດວິຊາຮຽນ (ໝວດວິຊາບັງຄັບ ແລະ ໝວດວິຊາເລືອກ)

ແຜນການຮຽນ-​ການສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ແຕ່ລະປີ

 • ປີ 1 ພາກຮຽນ 1
 • ລົງທະບຽນເຂົ້າເປັນນັກສກສາ (Registration as a master student)
 • ຮຽນວິຊາບັງຄັບ 4 ວິຊາ ແລະ ວິຊາເລືອກ 2 ວິຊາ​ (Study 4 compulsory subjects and  2 elective subjects)
 • ​ສຶກສາເອກະສານ ແລະ ນໍາສະເໜີເຄົ້າໂຄງບົດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ (Literature review and Present thesis proposal)

 

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 207AI121 ວິ​ເຄາະ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ມືຂັ້ນ​ສູງ (Advanced Instrumental Analysis) 2 (1-2-3)
2 207AA122 ເຄ​ມີ​ວິ​ເຄາະ​ຂັ້ນ​ສູງ (Advanced Analytical Chemistry) 2 (1-2-3)
3 207SN123 ສຳ​ມະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ຊາ​ເຄ​ມີ (Seminar in Chemistry) 1 (1-2-3)
4 207RH124 ວິ​ທີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ (Research Methodology) 1 (1-2-3)
5 ວິ​ຊາ​ເລືອກ 1 2 (1-0-5)
6 ວິ​ຊາ​ເລືອກ 2 2 (1-0-5)
7 207TH221 ວິທະຍາ​ນິພົນ (Thesis)      6

 

 • ປີ 1 ພາກຮຽນ 2
 • ເຮັດບົດວິທະຍານິພົນ
  • ດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ລົງເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ພາກສະໜາມ (Field work for sampling)
  • ກຽມຕົວຢ່າງ ແລະ ດຳເນີນການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ​ (Sample preparation and experiment in laboratory)
  • ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ​​ (Data analysis and summary)
 • ນໍາສະເໜີຜົນງານການຄົ້້ນຄວ້າໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດນໍາສະເໜີໄດ້ (Present in scientific seminar)​​

 

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 207TH221 ວິທະຍາ​ນິພົນ (Thesis) 10

 

 • ປີ 2 ພາກຮຽນ 1
 • ສືບຕໍ່ເຮັດບົດວິທະຍານິພົນ
  • ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ພາກສະໜາມ (Field work for sampling)
  • ກຽມຕົວຢ່າງ ແລະ ດຳເນີນການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ​ (Sample preparation and experiment in laboratory)
  • ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ​​ (Data analysis and summary)
  • ດຳເນີນການຂຽນໂຄງຮ່າງວິທະຍານິພົນ (Draft thesis and consult with suppervisor)
  • ດຳເນີນການປ້ອງກັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ (Prilinary thesis defense)
 • ນໍາສະເໜີຜົນງານການຄົ້້ນຄວ້າໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ (Present in scientific seminar)​​

 

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 207TH221 ວິທະຍາ​ນິພົນ (Thesis) 10

 

 • ປີ 2 ພາກຮຽນ 2
  • ສືບຕໍ່ຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຄະນະກຳມະການກວດຜ່ານ ເພື່ອກະກຽມປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ (Write thesis and submit to thesis defense)
  • ປ້ອງກັນບົດວິທະຍານິພົນ (Final thesis defense).
  • ໃນກໍລະນີທີ່ຄະແນນປ້ອງກັນບົດວິທະຍານິພົນຂອງນັກສຶກສາຫາກຕໍ່າກວ່າເກນຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດ (ຕໍ່າກວ່າ 5) ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການປ້ອງກັນບົດຄືນໃໝ່ໃນຮອບທີ 2 ພາຍໃນເວລາບໍ່ເກີນ 8 ອາທິດ.

 

/ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 207TH221 ວິທະຍາ​ນິພົນ (Thesis) 10