1. ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ຮາກຖຖານ ຄວທ

ເລຂາຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ

ປທ. ນ.ຈິດນາວັນ ພອນຄໍາມາ

ປະລິນຍາໂທ

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-59192996

ຮອງເລຂາ

ປທ. ສຸລິວັນ ຫຼ້າໜໍ່ສະຫວັນ (Soulivanh LANORSAVANH, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊີວະວິທະຍາ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍບໍລິຫານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ຮອງເລຂາ

ປທ. ເກດຕິສັກ ໄຊຊະນະດາສີ (Kettisack SAYSANADASY)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ໜ່ວຍວິຊາ ວິເຄາະຄະນິດ ແລະ ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ຄະນະ

ປທ. ລີພອນ ໜໍ່ປະເສີດ (Liphone NOPHASEUD, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ຄະນະ

ປທ. ນ. ປານທອງ ວົງບຸນສີ (Parnthong Vongbousy MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ ພຶດຊະຄະນິດ ແລະ ຄອມບີນາຕໍຣິກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ຄະນະ

ປອ. ແສງທອງ ບຸນຍະວົງ (Sengthong BOUNYAVONG, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ຟີຊິກວັດຖຸແຂງ

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
sengthongdocs@gmail.com

ຄະນະ

ປທ. ວັນປະເສີດ ພຸດທະວົງ

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເຄມີສາດ

ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

2. ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ຄວທ ປະກອບມີ 6 ໜ່ວຍຄື:

2.1 ໜ່ວຍຊາວໝຸ່ມພາກວິຊາເຄມີສາດ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ບົວສະຫວັນ ສຸວັນທອງ (Bouasavanh SOUVANHTHONG, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເຄມີອະນົງຄະທາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ຮອງເລຂາໜ່ວຍ

ສຫ. ທະນູ ທອງວັນນາ

2.2 ໜ່ວຍຊາວໝຸ່ມພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ຄຳກອນ ແສງອາໄພ (Khamkone SENGAPHAY, MSc)

MASTER IN INFORMATION TECHNOLOGY

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
khamkone651982@gmail.com

ຮອງເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ຕຽງທອງ ເພັງພະຈັນ (Tiengthong PENGPRACHANH,MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາໄອທີ

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
t.peangprachanh@nuol.edu.la

2.3 ໜ່ວຍຊາວໝຸ່ມພາກວິຊາຄະນິດສາດ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ຄໍາໄມ ບຸນພອນ (Khammai BOUNPHONE, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ ຄະນິດສາດພື້ນຖານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ຮອງເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ນ. ອໍາພອນ ແສງສະຫວ່າງ (Amphone SENGSAVANG. MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ໜ່ວຍວິຊາ ຄະນິດສາດສໍາຫຼັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

2.4 ໜ່ວຍຊາວໝຸ່ມພາກວິຊາຟີຊິກສາດ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປອ. ສົມສະຫວາດ ເລືອງຕະກຸນ (Somsavath LEUANGTAKOUN, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ຟີຊີກນິວເຄລຍ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາຟີຊິກນິວເຄລຍ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
s.leuangtakoun@nuol.edu.la

ຮອງເລຂາໜ່ວຍ

ສຫ. ນ. ດາວຝົນ ສໍພາບມີໄຊ

2.5 ໜ່ວຍຊາວໝຸ່ມພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປອ. ນ.ແສງວິໄລ ແຊ່ເຕິ່ນ (Sengvilay SEATEUN, Ph.D)

PhD major in Zoology

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານວິຊາການ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ຮອງເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນວັນນະກຸມມານ (Keooudone SOUVANNAKHOUMMANE, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ໜ່ວຍວິຊາ ພືດສາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

2.6 ໜ່ວຍຊາວໝຸ່ມສໍານັກງານ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປຕ. ວິໄລວັນ ພະວົງສາ ( Vilayvanh PHAVONGSA )

ພະນັກງານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: