ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຮາກຖຖານ ຄວທ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ

ປທ. ນ.ສົມມະນີ ລູຊະວົງ

MASTER IN INFORMATION TECHNOLOGY

ຮອງພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຜຸ້ຊ່ວຍອາຈານ

ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ

ປທ. ນ.ພູວັນ ສຸກສົມຫວັງ (Phouvanh SOUKSOMVANG. MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
vanh160971@yahoo.com

ປະທານກວດກາສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ

ປທ. ນ.ອິນນາວັນ ນາມຄາລັກ(Innavanh NAMKHALUCK)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ສາຂາ ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ

ໜ່ວຍວິຊາ ສະຖິຕິ ແລະ ການວິໄຈ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ

ປອ. ນ.ສົມພູທອນ ພິມມະຈັກ (Somphouthone PHIMMACHAK, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ສັດຕະວິທະຍາ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-56358387

ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ

ປທ. ນ. ບົວສີ ດວງສະຫວັນ (Bouasy Doungsavanh, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ໜ່ວຍວິຊາ ພຶດຊະຄະນິດ ແລະ ຄອມບີນາຕໍຣິກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ