ສະຫະພັນກຳມະບານ ຮາກຖານ

ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນກຳມະບານ ຮາກຖຖານ ຄວທ

ເລຂາກຳມະບານຮາກຖານ

ປທ. ໄກສອນ ສົນທິກຸມມານ (Kaisone SONTHIKOUMMAN, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊອ

ຮອງເລຂາ

ປທ. ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງ (Thongsouk Saybounheaung, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ຮອງເລຂາ

ປອ. ລີຊັດເຕີ ລີເລ່ຍນູ (Lisatteur Lilianou, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ສາຂາ ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ນະວັດຕະກໍາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ໜ່ວຍວິຊາ ວິເຄາະຄະນິດ ແລະ ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ຮອງເລຂາ

ປທ. ໂສພາ ແກ້ວອິນແປງ (Sopha Keoinpaeng, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເຄມີສາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາເຄມີວິເຄາະ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ຄະນະ

ຍັງ

2. ກຳມະບານຮາກຖານ ຄວທ ປະກອບມີ 6 ໜ່ວຍຄື:

2.1 ໜ່ວຍກຳມະບານພາກວິຊາເຄມີສາດ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ບຸນເທວາ ຫຼວງສຸພົມ (Bountheva Louangsouphom, Msc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ຮອງເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ໂສພາ ແກ້ວອິນແປງ (Sopha Keoinpaeng, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເຄມີສາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາເຄມີວິເຄາະ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

2.2 ໜ່ວຍກຳມະບານພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປ​ທ​. ວິ​ໄລ​ສັກ ແກ້ວ​ສຸດ​ທາ (Vilaysack KEOSOUTTHA, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາ​ຂາ​ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
v.keosoutha@nuol.edu.la

ຮອງເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ຈັນທະສິດ ພຸດທິຫົງ (Chanthasith PHOUTTHIHONG,MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິສະວະກຳຊອບແວ

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
c.phoutthihong@gmail.com

2.3 ໜ່ວຍກຳມະບານພາກວິຊາຄະນິດສາດ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ນ. ສາຍລົມເຢັນ ບຸດຕະ (Sailomyen Bouttah, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ການບັນຊີ

ຮອງໜ່ວຍວິຊາ ຄະນິດສາດສໍາຫຼັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ຮອງເລຂາໜ່ວຍ

ປອ. ນ. ບຸນສະໜອງ ສູນວໍລະວົງ (Bounsanong SOUNVORAVONG, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ຄະນິດສາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ ຄະນິດສາດພື້ນຖານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

2.4 ໜ່ວຍກຳມະບານພາກວິຊາຟີຊິກສາດ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ໄພທູນ ທະວີໄຊ (Phaythoun THAVIXAY. MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາທົດລອງຟີຊິກສາດພື້ນຖານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
phthavixay@gmail.com

ຮອງເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ທ່ຽງສະໜອນ ຊວ້ານສວນດາວ (Thiengsamone XOUANSOUANDAO, MSc)

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
thieng.xsd@gmail.com

2.5 ໜ່ວຍກຳມະບານພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປທ.​ ນ.ກອນອຸມາ ພົງສາ (Koneouma PHONGSA, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ຮອງເລຂາໜ່ວຍ

ປອ. ນ.ສົມພູທອນ ພິມມະຈັກ (Somphouthone PHIMMACHAK, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ສັດຕະວິທະຍາ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-56358387

2.6 ໜ່ວຍກຳມະບານສໍານັກງານ

ເລຂາໜ່ວຍ

ປທ. ນ. ໄກສອນ ວຽງທານີ (Kaisone VIENGTHANY, MSe)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ໜ່ວຍວິຊາ ຄະນິດສາດສໍາຫຼັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ຮອງເລຂາໜ່ວຍ

ປຕ. ນ.ສົມດວນ ພົມມະວັນ (Somdouan PHOMMAVANH, MSc)

ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ຟີຊິກສາດ

ໜ່ວຍວິຊາທົດລອງຟີຊິກສາດພື້ນຖານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊອ
52128@nuol.edu.la