ຄວາມເປັນມາ

ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ , ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: ຄວທ, ເປັນໜຶ່ງໃນຄະນະວິຊາຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພ້ອມກັບການສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນ ວັນທີ 5 ພະຈິກ 1996 ໂດຍການ ເຕົ້າໂຮມ ພະແນກເລກ-ວັດຖູ ແລະ ພະແນກຊີວະ- ເຄມີ ເຂົ້າກັນ, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ (ມສຄ). ເບື້ງຕົ້ນ, ຄວທ ປະກອບມີ 4 ພາກວິຊາ (ຄະນິດສາດ, ຟິຊິກສາດ, ເຄມີສາດ, ຊີວະສາດ) ແລະ 2 ພະແນກ (ສັງລວມ, ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ). ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ແຍກພະແນກຈາກ 2 ພະແນກເປັນ 4 ພະແນກ(ສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ວິຊາການ, ຄົ້ນຄ້ວາ-ຫຼັງປະລິນຍາຕີ). ສົກປີ 2002-2003 ຄະນະວິຊາໄດ້ສ້າງຕັ້ງພະແນກວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ປັບບັນດາພະແນກຈາກ ແລະ ສົກປີ 2004-2005 ໄດ້ຍົກລະດັບຈາກພະແນກເປັນພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ສ້າງຕັ້ງສູນລາວ- ສິງກາໂປ ເຈເນຕິກຄອມພິວເຕີ ( Lao-singapore Genetic computer center ) ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນເປັນຫຼັກສູດນາໆຊາດ ໃນລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕີ.
ສົກປີ 2011-2016 ຄວທ, ໄດ້ປ່ຽນຊື່ພາສາອັງກິດ ຈາກ Faculty Of Science (FOS) ມາເປັນ Faculty of Natural Sciences (FNS), ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ຄວທ ປະກອບມີ 5 ພາກວິຊາ(ຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ, ຟິຊິກສາດ, ເຄມີສາດ, ຊີວະວິທະຍາ, ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ) ແລະ 6 ພະແນກ(ຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ, ວິຊາການ, ການເງິນ-ຊັບສິນ, ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ແລະ ສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ).

ວິໄສທັດ

ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດເປັນຄະນະວິຊາທີ່ນໍາໜ້າທາງດ້ານວິຊາການ, ເປັນເລີດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງນັກວິຊາການ, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່

  1. ສ້າງ​ ແລະ ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນນັກ​ບໍລິຫານ, ນັກວິຊາ​ການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຮູ້, ຄວາມ​ສາມາດ, ມີຄຸນ​ສົມບັດ​, ມີ​ວິ​ໄນ, ມີ​ຫົວຄິດ​ປະດິດ​ສ້າງ ແລະ ມີຄວາມ​ສີວິ​ໄລ​ທາງ​ດ້ານຈິດ​ໃຈ​, ໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເປັນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​ຂອງ​ສັງຄົມ​ລາວ ​ແລະ ສາກົນ.
  2. ດຳເນີນ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ວິທະຍາສາດ​​ໃຫ້​ມີ​ມາດຕະຖານ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຊາດ ​ແລະ ເຜີຍ​ແຜ່​ຜົນສຳ​ເລັດຂອງການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າວິທະຍາສາດ.
  3. ບໍລິການທາງດ້ານ​​ວິຊາ​ການທີ່​ມີ​ປະສິດ​ທິ​ພາບເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ໃຫ້ແກ່​ສັງຄົມ.
  4. ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ ແລະ ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ອັນ​ດີງາມ​ຂອງ​ຊາດ, ພ້ອມ​ທັງ ເລືອກ​ເຟັ້ນ​ ແລະ ຮັບ​ເອົາ​ວັດທະນະ​ທຳທີ່​ກ້າວໜ້າ ແລະ ​ຍອດ​ຍິ່ງ​ຂອງ​ສາກົນ​ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ.

ຈຸດໝາຍ​ລວມ

  1. ຍົກລະດັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ຄູ-​ອາຈານ, ພະນັກງານ​ໃຫ້ກາຍເປັນ​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ເຖິງ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ຽວ ຊານ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ​ແລະໃນ​ໜ້າທີ່​ຮັບຜິດຊ​ອບ.
  2. ສ້າງນັກສຶກສາກາຍເປັນນັກວິຊາການທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ, ມີຄຸນນະພາບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຢູ່ໃນລະດັບນຳໜ້າຂອງຊາດ ແລະໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
  3. ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ຂອງ​ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ​ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມໂປ່ງ​ໄສ, ວ່ອງໄວກະທັດຮັດ ແລະ ມີຄວາມທັນສະໄໝ.
  4. ພັດທະນາຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ສະອາດ, ສີຂຽວ, ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ​ເຄື່ອງມື, ວັດຖຸ​ອຸປະ ກອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝເພື່ອຮັບໃຊ້ການສຶກສາ.

ກົງຈັກ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ

.

ປອ. ແຫຼມທອງ ລັດດາວົງ (Lemthong LATHDAVONG, Ph.D)

PhD in Physics

ຄະນະບໍດີ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຮອງສາດສະດາຈານ
l.lathdavong@nuol.edu.la

ປທ. ສັກມອນ ສີຣິສັກ (Sackmone SIRISACK, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຄະນິດສາດ-ຈຳນວນ ແລະ ຕຳລາຈຳນວນຈິງ

ຮອງຄະນະບໍດີ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຮອງສາດສະດາຈານ
s.sirisack@nuol.edu.la

ປອ. ວັນແສງ ຈຸນລະມະນີ (Vanseng Chounlamany, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ (PhD in Environmental Engineering)

ຮອງຄະນະບໍດີ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຮອງສາດສະດາຈານ