ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ພາກວິຊາເຄມີສາດ ແມ່ນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະວິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພ້ອມກັນກັບການສ້າງຕັ້ງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນ ວັນທີ 5 ພະຈິກ 1996. ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ພາກວິຊາເຄມີສາດໄດ້ດຳເນີນການສອນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິິທະຍາສາດ ສາຂາເຄມີສາດໃນສົກປີ 1998-1999 ຈົນເຖິງສົກປີ 2012-2013 ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດ ສາຂາເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາເຄມີສາດໃນສົກປີ 2018-2019 ເພີ້ມຕື່ມ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

ວິໄສທັດ

ນໍາໜ້າທາງດ້ານວິຊາການ-ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈວິທະຍາສາດ ໃນສາຂາເຄມີສາດ, ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ, ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເປັນທ່າແຮງໃນການກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາເສດຖຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືການພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ພາລະບົດບາດ

 1. ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກ​ອນ​ມະ​ນຸດ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ສາຂາເຄມີສາດ ແລະ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຮູ້, ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ, ມີ​ວິ​ໄນ, ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສີ​ວິ​ໄລ​ທາງ​ດ້ານ​ຈິດ​ໄຈ​
 2. ດຳ​ເນີນ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມການຄົ້້ນຄວ້າວິໄຈທາງດ້ານເຄ​ມີ​ສາດ ແລະ ເຄ​ມີ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ​ ເພື່ອ​ຕ​ອບ​ສະ​ໜ​ອງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂ​ອງ​ຊາດ ແລະ ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ.​​
 3. ບໍລິການວິຊາການທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ຈັດຕັ້້ງການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ​ເປັນ​ຊ່ຽວ​ຊານ, ເປັນ​ທີ່​​ປຶກ​ສາ, ເປັນອາຈານສອນພິເສດ, ເປັນຄູຝຶກ, ບໍ​ລິ​ການ​ວິ​ໄຈ​ຄຸນນະພາບນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດ, ການວິໄຈສານເຄມີໃນອາຫານ, ນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການວິໄຈຢາປາບສັດຕູພືດໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ
 4. ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ຮີດ​ຄ​ອງ​ປະ​ເພ​ນີ​ອັນ​ດີ​ງານ​ຂ​ອງ​ຊາດ, ພ້​ອມທັງ​ເລືອກ​ເຟັ້ນ ແລະ ຮັບ​ເອົາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ກ້າ​ວ​ໜ້າ ແລະ ຍ​ອດ​ຍິ່ງ​ຂ​ອງ​ສາ​ກົນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ.​
 5.  

ໜ້າທີ່

 1. ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ທັງໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ຕາມ​ຫຼັກ​ສູດ​ທີ່​ຮັບ​ຮ​ອງ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ​ແລະ ກິ​ລາ​ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ ທາງ​ດ້າ​ນວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ດ້ານເຄ​ມີ​ສາດ ແລະ ເຄ​ມີ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ
 2. ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ ເຜີຍ​ແຜ່​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ດ້ານເຄ​ມີ​ສາດ ແລະ ເຄ​ມີ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ
 3. ດຳ​ເນີນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ວິ​ຊາ​ການ ດ້ານເຄ​ມີ​ສາດ ແລະ ເຄ​ມີ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ ໃຫ້​ແກ່​ສັງ​ຄົມ​
 4. ປົກປັກຮັກສາແລະສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນາທຳອງຊາດສົມທົບກັບວັດທະນະທຳອັນດີງາມແລະກ້າໜ້າອງໂລກ;​
 5. ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂ​ອງ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ​
 6. ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ຄວາມຕ້​ອງ​ການ​​ຂ​ອງການ​​ພັດ​ທະ​ນາທ້​ອງ​ຖິ່ນ​ ​ແລະ ຂະ​ແໜງ​ການ ແລະ ຕາມ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດ​ໝາຍ, ລະ​ບຽບ​ການ ແລະ ຕາມ​ການ​ມ​ອບ​ໝາຍ

ຂອບເຂດສິດ

 1. ສ້າງ​ແຜນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ວຽ​ກ​ງານ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ-​ການ​ສ​ອນ, ການ​​ຄົ້ນ​ຄວ້າວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ການ​ບໍ​ລິ​ການວິ​ຊາ​ການ​ ແລະ ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ສິ​ລະ​ປະ​ວັດ​ທະ​ນາ​ທຳ​ ຂ​ອງພາກ​ວິ​ຊາ​
 2. ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ການ​ຮຽນ-​ການ​ສ​ອນ, ການ​​ຄົ້ນ​ຄວ້າວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ການ​ບໍ​ລິ​ການວິ​ຊາ​ການ​ ແລະ ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ສິ​ລະ​ປະ​ວັດ​ທະ​ນາ​ທຳ​ ຂ​ອງພາກ​ວິ​ຊາ​
 3. ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຊ​ອກ​ຫາ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ແລະ ນຳ​ໃຊ້ ເຂົ້າ​ໃນ​​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ-​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ສູງ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ​ຂ​ອງ​ພາກ​ວິ​ຊາ, ຄະ​ນະ, ມ​ຊ, ສັງ​ຄົມ​ ແລະ ປະ​ເທດ​ຊາດ​
 4. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ກົດ​ໝາຍ ຂ​ອງ​ສ​ປ​ປ​ລາ​ວ​​
 5. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດູແລນັກສຶກສາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ.
 6. ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດຂອງລັດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຊົມໃຊ້ ຂອງຕົນເອງ,  ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະວິຊາ ຕາມການກຳນົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍຂອງລັດຖະບານ.

ກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຄະນະພາກວິຊາ

 

ປອ. ນ.ເກຊິນີ ພົມແກ້ວນາ (Kesiny Phomkeona, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ວິສະວະກຳເຄມີ (ສັງເຄາະອົງຄະທາດ)

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ປ​ອ. ເພັງ​ໄຊ ດີ​ວັນ​ໄຊ​ (Phengxay Deevanhxay, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ວິສະວະກຳເຄມີ (PHD IN Development Engineering-Chemical Engineering)

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍວິຊາການ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ປທ. ນ.ແກ້ວມະນີ ໄທພະຈັນ

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເຄມີສາດ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍບໍລິຫານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ໜ່ວຍວິຊາ ເຄມີອົງຄະທາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປອ. ກິ່ງສະດິງທອງຄຳ ວົງເດັດ (Kingsadingthongkham VONGDETH, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາເຄມີອົງຄະທາດ

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ໜ່ວຍວິຊາ ເຄມີວິເຄາະ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ. ໂສພາ ແກ້ວອິນແປງ (Sopha Keoinpaeng, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເຄມີສາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາເຄມີວິເຄາະ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ໜ່ວຍວິຊາ ເຄມີອະນົງຄະທາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປຕ. ຈັນທະຂີ ສີຫາລາດ

ປະລິຍາຕີ ສາຂາເຄມີສາດ

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ໜ່ວຍວິຊາ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ

ປທ. ບຸນເທວາ ຫຼວງສຸພົມ (Bountheva Louangsouphom, Msc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ໜ່ວຍວິຊາ ເຄມີຟີຊິກ

ປທ. ບົວສະຫວັນ ສຸວັນທອງ (Bouasavanh SOUVANHTHONG, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເຄມີອະນົງຄະທາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ໜ່ວຍວິຊາ ເຄມີທົ່ວໄປ

ກຳລັງລໍຖ້າຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ

ຫົວໜ້າ

ປທ. ວັນປະເສີດ ພຸດທະວົງ

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເຄມີສາດ

ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ຫົວໜ້າ

ປຕ. ຈັນທະຂີ ສີຫາລາດ

ປະລິຍາຕີ ສາຂາເຄມີສາດ

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ

ຫົວໜ້າ

ປທ. ບຸນເທວາ ຫຼວງສຸພົມ (Bountheva Louangsouphom, Msc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ