ພິທີມອບ-ຮັບ ເງີນຊ່ວຍເຫຼືອ ຊ່ວງໂຄວິດ-19

ພິທີມອບ-ຮັບ ເງີນຊ່ວຍເຫຼືອ ຊ່ວງໂຄວິດ-19

ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມ ພິທີມອບ-ຮັບ ເງີນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກສິດເກົ່ານັກສຶກສາ ກໍ່ຄືຜູ້ບໍລິຫານພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ບໍລິສັດ Venture Network ໃນການແບ່ງປັນນໍ້າໃຈ 💜 ຄວາມຮ່ວງໃຍ ໃນຊ່ວງວິກິດໂຄວິດ-19