ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພ້ອມກັບການສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ ປີ 1996, ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ. ອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາເປັນພາກວິຊາໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກວິຊາການທາງດ້ານພືດສາດ, ດ້ານສັດຕະສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ນັກວິຊາການທາງດ້ານຈຸລະຊີບວິທະຍາ. ປະຈຸບັນພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ ມີຫຼັກສູດ 2 ຫຼັກສູດ ຄື: ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ. ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ມີ 2 ຫຼັກສູດຄື: ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາຊີວະວິທະຍາ ແລະ ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດຮູບແບບການຄົ້ນຄວ້າ ສາຂາຊີວະວິທະຍາ. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ ມີ 2 ສາຂາຄື: ສາຂາຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ. ເພື່ອຕອບສະໜອງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທາງພາກວິຊາ ກໍໄດ້ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານັກສຶກສາ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກສຶກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເປັນນັກວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ມີອາຊີບ ແລະ ມີແນວຄິດຮັກຊາດ ທີ່ສາມາດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບສູງໄດ້. ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກພາກວິຊານີ້ ສາມາດປະກອບໄດ້ຫຼາກຫຼາຍອາອາຊີບ ເຊັ່ນ: ເປັນບຸກຄະລະກອນທາງດ້ານການສຶກສາຂອງສະຖາບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ເປັນນັກວິທະຍາສາດປະຈຳສະຖາບັນ, ສູນຂອງຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ອົງການ-ອົງກອນອານຸລັກຂອງສາກົນ, ເປັນນັກວິໄຈທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ເປັນຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ອື່ນໆ.

ວິໄສທັດ

ເປັນເລີດທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິຊາການດ້ານພືດສາດ, ສັດຕະສາດ, ຈຸລະຊີບວິທະຍາ ແລະ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເພື່ອກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດ, ຈະລິຍະທໍາ ແລະ ຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈໃນການຕອບສະໜອງ ນັກວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພາລະບົດບາດ

 1. ສະໜອງການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຫຼັງປະລິນຍາຕີໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນສາຂາຊີວະວິທະຍາ ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
 2. ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເຊັ່ນ: ພືດສາດ, ສັດຕະສາດ, ຈຸລະຊີບວິທະຍາ ແລະ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
 3. ຈັດຕັ້ງການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງທ່ານຄະນະບໍດີ ແລະ ອະທິການ­ບໍດີມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ.
 4. ການ​ອະນຸລັກ ​ແລະ​ ສົ່ງ​ເສີມ​ສິລະ​ປະວັດ​ທະນະ​ທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ​ອັນ​ດີງາມຂອງ​ຊາດກໍ​ຄື​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ​ຄຽງຄູ່ໄປກັບການສຶກສາຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບເອົາວັດທະນະທຳສາກົນຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.
 5. ປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແລະ ລັດຖະບານ.

ໜ້າທີ່

 1. ຈັດຕັ້ງສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃນພາກວິຊາໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນໃນວິຊາຊີບຂອງຕົນ.
 2. ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນວິຊາສະເພາະ ສາຂາຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາຊີວະວິທະຍາ, ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດຮູບແບບການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.
 3. ຈັດຝຶກອົບຮົມ-ບໍາລຸງ ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະໄລຍະສັ້ນ ໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກວິຊາ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.
 4. ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂະແໜງວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 5. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດ ຂອງການຄົ້ນວ້າ-ວິໄຈ ທີ່ມີປະໂຫຍດເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
 6. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບສູນ, ສະຖາບັນ, ກົມ, ກະຊວງ ແລະ ອົງກອນອື່ນໆ  ເພື່ອການຝຶກງານ, ທົດລອງ ຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
 7. ໃຫ້ບໍລິການຊ່ຽວຊານ ເປັນທີ່ປຶກສາວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນສາຂາຊີວະວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ບໍລິການວິຊາການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 8. ຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ສິລະປະວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.
 9. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຂອງພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການອະນຸລັກ, ສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງບັນດາເຜົ່າ.
 10.  ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ນິຕິກຳຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດວາງອອກ.
 11. ຄຸ້ມຄອງດູແລ ແລະ ພັດທະນານັກສຶກສາ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກວິຊາຕາມຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບຂອງຄະນວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ.
 12. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກວິຊາ ຕາມຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ.
 13. ຄຸ້ມຄອງດູແລຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນພາກວິຊາ ຕາມພາລະບົດບາດ.
 14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍດີ.

ຂອບເຂດສິດ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ການຍ້ອງຍໍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ປະຕິບັດວິໄນສໍາລັບພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພາກວິຊາກໍຄືຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ.
 2. ນໍາໃຊ້ງົບປະມານທີ່ລັດຖະບານສະໜອງໃຫ້ ແລະ ທຶນຮອນຈາກແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ຕາມການອະນຸມັດຂອງຄະນະບໍດີກໍຄືອະທິການບໍດີ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບງົບປະມານ ແລະ ລະບຽບການເງິນ.
 3. ສ້າງລາຍຮັບທາງດ້ານວິຊາການດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.
 4. ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງລິຂະສິດທາງດ້ານວິຊາການຂອງພາກວິຊາ ກໍຄືຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຂໍອະນຸມັດການຕິດຕໍ່ພົວພັນເປັນທາງການ, ຂໍອະນຸມັດເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການກັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
 6. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ.

ກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຄະນະພາກວິຊາ

ປທ. ນ.ຄໍາຟ້າ ຈັນທະວົງສາ (Khamfa CHANTHAVONGSA, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ປທ. ນ.ຕຸລາພອນ ແກ້ວແກ່ນ (Toulaphone KEOKAEN, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍວິຊາການ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ປທ. ສຸລິວັນ ຫຼ້າໜໍ່ສະຫວັນ (Soulivanh LANORSAVANH, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊີວະວິທະຍາ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍບໍລິຫານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ພາກວິຊາວິພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ ປະກອບດ້ວຍ 06 ໜ່ວຍວິຊາ ແລະ 01 ໜ່ວຍງານຄື:

1. ໜ່ວຍວິຊາ ພືດສາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ. ຈັນຫອມ ລໍອິນເຮືອງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ ພືດສາດ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-58598794

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປອ. ວີ​ຈິດ ລຳ​ໄຊ (Vichith LAMXAY, Ph.D)

ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກ ​ສາ​ຂາ​ຊີ​ວະ​ວິ​ທະ​ຍາ ລົງ​ເລິກ​ສະ​ເພາະ​ອະ​ນຸ​ກົມ​ວິ​ຖານ​ພືດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ ພືດສາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ສາດສະດາຈານ

ຮສ.ປອ. ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ                 

ປທ. ນ.ຄໍາຟ້າ ຈັນທະວົງສາ (Khamfa CHANTHAVONGSA, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ປທ. ສຸລິວັນ ຫຼ້າໜໍ່ສະຫວັນ (Soulivanh LANORSAVANH, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊີວະວິທະຍາ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍບໍລິຫານ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ປທ. ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນວັນນະກຸມມານ (Keooudone SOUVANNAKHOUMMANE, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ໜ່ວຍວິຊາ ພືດສາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

2.ໜ່ວຍວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ. ນ. ຈັນສົມ ແກ້ວອຸດອນ (Chansom KEO-OUDONE, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ພະນັກງານບຳນານ, ອະດີດຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ. ນ.ທິບພະຈັນ ສຸວັນນະສານ ‪(Thipphachan SOUVANNASANE, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍຊີວະວິທະຍາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-55997698

ປທ. ນ.ໃຈແກ້ວ ແສງສຸລີນ (Chaikeo SAENGSULIN, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊີວະວິທະຍາ

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

3. ໜ່ວຍວິຊາ ຈຸລະຊີບວິທະຍາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ. ນ.ຕຸລາພອນ ແກ້ວແກ່ນ (Toulaphone KEOKAEN, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍວິຊາການ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ

4.ໜ່ວຍວິຊາ ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ.​ ນ.ກອນອຸມາ ພົງສາ (Koneouma PHONGSA, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປອ. ນ.ສົມພູທອນ ພິມມະຈັກ (Somphouthone PHIMMACHAK, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ສັດຕະວິທະຍາ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-56358387

ຊື່ພະນັກງານ:

ປອ. ນ.ແສງວິໄລ ແຊ່ເຕິ່ນ (Sengvilay SEATEUN, Ph.D)

PhD major in Zoology

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານວິຊາການ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

5. ໜ່ວຍວິຊາ ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ. ລີພອນ ໜໍ່ປະເສີດ (Liphone NOPHASEUD, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປອ. ຄໍາຫຼ້າ ອິນຄະວິໄລ

6. ໜ່ວຍວິຊາ ຊີວະສິ່ງແວດລ້ອມ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ. ນ.ທອງເລື່ອງ ຈັນທະລາດ (Thongleuang CHANHTHALATH, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາຊີວະສິ່ງແວດລ້ອມ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ທ່ານ ນ. ວຽງຄອນ ວັນນະຈັກ (Viengkhone VANNAJAK, MSc)

ໜ່ວຍວິຊາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

7. ໜ່ວຍງານບໍລິຫານວິຊາການ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ປທ. ນ.ທິບພະຈັນ ສຸວັນນະສານ ‪(Thipphachan SOUVANNASANE, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍຊີວະວິທະຍາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-55997698

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ

ຊື່ພະນັກງານ:

ປອ. ນ.ແສງວິໄລ ແຊ່ເຕິ່ນ (Sengvilay SEATEUN, Ph.D)

PhD major in Zoology

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານວິຊາການ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ

ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍຊີວະວິທະຍາ

ປອ. ນ.ແສງວິໄລ ແຊ່ເຕິ່ນ (Sengvilay SEATEUN, Ph.D)

PhD major in Zoology

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານວິຊາການ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ຮອງຫົວໜ້າ

ປທ. ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນວັນນະກຸມມານ (Keooudone SOUVANNAKHOUMMANE, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ໜ່ວຍວິຊາ ພືດສາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:

ອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍຊີວະວິທະຍາ

ປທ. ນ.ທິບພະຈັນ ສຸວັນນະສານ ‪(Thipphachan SOUVANNASANE, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍຊີວະວິທະຍາ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-55997698

ຮອງຫົວໜ້າ ຊີວະວິທະຍາ

ປທ.​ ນ.ກອນອຸມາ ພົງສາ (Koneouma PHONGSA, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ

ຫົວໜ້າ ຊີວະວິທະຍາ

ປທ. ນ.ທອງເລື່ອງ ຈັນທະລາດ (Thongleuang CHANHTHALATH, MSc)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ຊິວະວິທະຍາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາຊີວະສິ່ງແວດລ້ອມ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ: ຊ່ວຍອາຈານ

ຮອງຫົວໜ້າ

ປອ. ນ.ສົມພູທອນ ພິມມະຈັກ (Somphouthone PHIMMACHAK, Ph.D)

ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ສັດຕະວິທະຍາ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ:
ໂທລະສັບ/WA: +856-20-56358387