1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1 ຊື່ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ ການພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ.
1.2 ຊື່ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science Program in Computer Programming

2. ຊື່ໃບປະກາດສະນີຍະ​ບັດ:

2.1 ຊື່ເຕັມພາສາລາວ: ປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ສາຂາການພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ
2.2 ຊື່ຫຍໍ້ພາສາລາວ: ປຕ.ວ. (ການພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ)
2.3 ຊື່ເຕັມພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science in Computer Programming)
2.4 ຊື່ຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ :  B.Sc. (Computer Programming)

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ. ອີເມວ: cs.fns@nuol.edu.la

4. ປັດຊະຍາ​ ແລະ​ ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ຫຼັກ​ສູດ

 4.1 . ປັດຊະຍາ

ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງ​ລັດຖະບານແຕ່​ນີ້ຮອດ​ປີ 2020 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບຸກທະລຸທາງດ້ານການພັດທະ ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ປະກົດຜົນ​ເປັນ​ຈິງ​.  ການປັບປຸງຫຼັກສູດ​ວິ​ທະຍາ​ສາດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດແມ່ນມີ ຄວາມຈຳເປັນ​ຢ່າ​ງຍິ່ງ​​ໃນ​ການກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານ​ວິ​ທະຍາ​ສາດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີເພື່ອສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຜູ້​ສຶກສາ​ໄດ້​ຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນ​ເອງຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​. ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ການຕອບ​ສະໜອງຕາ​ມຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ ແລະ ໃນພາກພື້ນ. ເນື້ອ​ໃນ​ຫຼັກສູດນີ້​ແມ່ນ​ກວມ​ເອົາ 5 ຫຼັກ​ມູນກາ​ນສຶກສາໂດຍ​ຖື​ຜູ້​ຮຽນເປັນສຳຄັນ​ ​ແລະ ຮັບປະ ກັ​ນໃຫ້​ຜູ້​ຮຽນ​ໄດ້​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ການຮຽນ​ຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ຄວາມ​ສາມາດ.

4.2 ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ຫຼັກ​ສູດ

 • ເພື່ອ​ສ້າງບຸ​ກຄະລາ​ກອນ​ລະ​ດັບປລິນຍາ​ຕີ​ໃນ​ສາຂາ​ການ​ພັດທະນາ​​ໂປຣ​ແກຣມຄອມ​ພິວ​ເຕີ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້,ຄວາມ​ສາມາດ​ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ແລະ ເປັນ ພື້ນຖານໃນການສຶກສາ ຕໍ່ລະດັບສູງຂຶ້ນໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ເພື່ອ​ສ້າງບຸ​ກຄະລາ​ກອນ​ລະ​ດັບປລິນຍາ​ຕີ​ໃນ​ສາຂາ​ການ​ພັດທະນາ​​ໂປຣ​ແກຣມຄອມ​ພິວ​ເຕີທີ່​ມີຄຸນ​ນະ​ທຳ​ຈາລິ​ຍະ​ທຳໃນ​ການ​ປະກອບ​ວິ​ຊາ​ຊີບ, ຮູ້ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຂອງຊາດລາວ.
 • ສ້າງບຸ​ກຄະລາ​ກອນ​ທີ​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ໃນການ​ພັດທະນາ​ ແລະ​ ການ​ວິ​ໄຈ​ທາງ​ດ້ານ​​ວິທະ ຍາສາດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ ຍັງສ້າງໃຫ້ນັກ​ສຶກສາ​​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ເພື່ອໄປ​ຮັບ​ໃຊ້​ສັງຄົມ​ເຊັ່ນ: ສາມາດພັດທະນາ​ໂປຣ​ແກ​ຣມຄອມພິວເຕີ​​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ໜ້າ​ວຽກ​ໄດ້, ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ເຂົ້າ​ໃນວຽກງານທາງ​ດ້ານ ທຸລະກິດ, ດ້ານກະ​ສີ​ກຳ ແລະ ອຸດ​ສາຫະກຳ. ພ້ອມ​ກັນນັ້ນຍັງ​ສ້າງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າສາມາດ ນຳ​ຄວາມ​ຮູ້​ທາງ​ດ້ານ​ການພັດທະນາໂປຣ​ແກຣມຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ​ ມາ​ຮັບ​ໃຊ້ໃຫ້​ກັບ​ທຸກຂະ​ແໜງການ​ ທັງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນອີກ​ດ້ວຍ.
 • ເພື່ອສ້າງ​ບຸ​ກຄະລາ​ກອນ​ລະ​ດັບປະລິນຍາ​ຕີ​ສາຂາ​ ການ​ພັດທະນາ​​ໂປຣ​ແກຣມຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໃຫ້​​ເປັນ​ນັກ​ພັດທະນາ​ໂປຣ​ແກຣມທີ່​ຄ່ອງ​ແຄ້ວ ​ເພື່ອ​ໄປ​ປະກອບ​ອາຊີບ​​ໄດ້​ຢ່າງຖາວອນ​ເຊັ່ນ: ​ເປັນນັກວິເຄາະແລະອອກແບບລະບົບ​, ນັກພັດທະນາ​ໂປຣ​ແກຣມຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ນັກອອກ​ແບບຖານຂໍ້ມູນ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບົບລຸກຂ່າຍ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບົບ​ແມ່​ຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ອື່ນໆ​.

5. ການກຳນົດການເປີດສອນ

ເລີ່ມ​ແ​ຕ່​ສົກ​ຮຽນ 2011-​2012 ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ.​ແລະ ຈະ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ພາຍຫຼັງ​ນັກ​ສຶກສາຮຽນຈົບ  1-2 ລຸ້ນ

6. ຄາດຄະເນແຜນຮັບນັກສຶກສາ 

 • ພາກເຕັມເວລາ
ປີຮຽນ ປີການສຶກສາ​/ຈຳນວນນັກສຶກສາ
2012 2013 2014 2015
ປີ​1 80 100 100 100
ປີ​2 80 100 100
ປີ​3 80 100
ປີ​4 80
ລວມ 80 180 280 380
 • ພາກບໍ່ເຕັມເວລາ
ປີຮຽນ ປີການສຶກສາ​/ຈຳນວນນັກສຶກສາ
2012 2013 2014 2015
ປີ​1 40 60 80 80
ປີ​2 40 60 80
ປີ​3 40 60
ປີ​4 40
ລວມ 40 100 180 260

7. ​ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າສຶກສາ​ໃນ​ຫຼັກສູດ ສາຂາ ການ​ພັດທະນາ​ເວ​ບ​ໄຊ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຜູ້ສຳເລັດການຮຽນລະດັບ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ  ຫຼື​ ທຽບ​ເທົ່າ,
ຜູ້​ທີ່​ສຳ​ເລັດການ​ຮຽນ​ຊັ້ນກາງ​ຫຼື​ ທຽບ​ເທົ່າ​ໃນ​ສາ​ຂາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ

8. ວິທີການເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຜູ້​ທີ່​ມີ​ມາດຖານ​ຖຶກຕ້ອງຕາ​ມທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ຂໍ້ 7 ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮອ້ງ​ເພື່ອ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ເຂົ້າ​ໃນ​ແຕ່​ລະຕົ້ນສົກຮຽນ​ໂດຍ​ມີ​ຄະນະກຳມະການ​ສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກຈາກ ມຊ ສົມທົບ​ກັບ​ກົມ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ​ເພື່ອ​ຄັດ​ເລືອກ.

9. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ -​ ການສອນ

ການຮຽນເຕັມເວລາຊື່ງຈະສອນຕາມລະບົບໜ່ວຍກິດ 8 ພາກຮຽນ, ​ແຕ່​ບໍ່​ເກີນ 10 ພາກຮຽນ ຫຼື  4 ປີ, ແຕ່​ບໍ່​ເກີນ  5 ປີ.  ​ແຕ່ລະພາກຮຽນ​ໃຊ້​ເວລາ 4 ເດືອນ ຫຼື  16 ອາທິດ ​ເພື່ອ​ຮຽນ​ຄົບ​ຕາມ​ໜ່ວຍ​ກິດ.  ການ​ກຳນົດການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ດັ່ງນີ້:

 • ໜຶ່ງ​ສົກຮຽນ​ແບ່ງ​ເປັນ 2 ພາກຮຽນ, 1 ພາກຮຽນ​ມີ 4 ເດືອນ ຫຼື ມີ 16 ອາທິດ
  • ຮຽນຕົວຈິງ                16 ອາທິດ
  • ສອບເສັງ                 2  ອາທິດ
  • ແຮວັນພັກ                1  ອາທິດ
 • ໜຶ່ງອາທິດຮຽນ                   5  ວັນ (ຈັນ ຫາ ສຸກ)
 • ໜຶ່ງວັນຮຽນ                     5 ຫາ 6 ຊົ່ວໂມງ
 • ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຮຽນ                  50 ນາທີ, 10 ນາທີ ພັກຜ່ອນ
 • ຕອນເຊົ້າເລີ່ມ ເວລາ 8 :00 ໂມງ ຫາ 11:30 ໂມງ, ຕອນບ່າຍເລີ່ມ ເວລາ 13 :00 ໂມງ ຫາ 16:30 ໂມງ

ການຮຽນບໍ່ເຕັມເວລາຊື່ງຈະສອນຕາມລະບົບໜ່ວຍກິດ 12 ພາກຮຽນ, ​ແຕ່​ບໍ່​ເກີນ 15 ພາກ ຮຽນ ຫຼື  4 ປີ, ແຕ່​ບໍ່​ເກີນ  5 ປີ.  ​ແຕ່ລະພາກຮຽນ​ໃຊ້​ເວລາ 4 ເດືອນ ຫຼື 16 ອາທິດ ​ເພື່ອ​ຮຽນ​ຄົບ​ຕາມ​ໜ່ວຍ​ກິດ.  ການ​ກຳນົດການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ດັ່ງນີ້:

 • ໜຶ່ງ​ສົກຮຽນ​ແບ່ງ​ເປັນ 2 ພາກຮຽນ, 1 ພາກຮຽນ​ມີ 4 ເດືອນ ຫຼື ມີ 16 ອາທິດ
  • ຮຽນຕົວຈິງ                15 ອາທິດ
  • ສອບເສັງ                 1  ອາທິດ
 • ໜຶ່ງອາທິດຮຽນ                   5  ວັນ (ຈັນ ຫາ ສຸກ)
 • ໜຶ່ງວັນຮຽນ                     3 ຫາ 4 ຊົ່ວໂມງ
 • ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຮຽນ                  50 ນາທີ, 10 ນາທີ ພັກຜ່ອນ
 • ເວລາຮຽນເລີ່ມ                   17 :00 ໂມງ ຫາ 20:00 ໂມງ

10. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

 • ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ຮຽນ​ເຕັມ​ເວລາໃຊ້ເວລາໃນການຮຽນຈົນຈົບຫຼັກສູດ 4 ປີ ແຕ່​ບໍ່ເກີນ 5 ( 8 ພາກຮຽນ ແຕ່​ບໍ່ເກີນ   10 ພາກຮຽນ )
 • ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ຮຽນບໍ່​ເຕັມ​ເວລາໃຊ້ເວລາໃນການຮຽນຈົນຈົບຫຼັກສູດ 5 ປີ ແຕ່​ບໍ່ເກີນ  6 ( 10 ພາກຮຽນ ແຕ່​ບໍ່ເກີນ  12 ພາກຮຽນ )

11. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດລວມທີ່ສອນໃນຫຼັກສູດ:   145  ໜ່ວຍກິດ 

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທົ່ວໄປ           19   ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາພາສາ                     8     ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາມະນຸດສາດ ແລະ ສັງຄົມ       11    ໜ່ວຍກິດ

ໜວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ          42    ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາສະເພາະຫຼັກ                 27    ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາສະເພາະດ້ານ                15    ໜ່ວຍກິດ

ໜວດວິຊາສະເພາະ                   80    ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາສະເພາະບັງຄັບ              68    ໜ່ວຍກິດ

ກຸ່ມວິຊາສະເພາະເລືອກ               12    ໜ່ວຍກິດ

ໜວດວິຊາເສລີ                      3     ໜ່ວຍກິດ

ຈຳນວນວິຊາທີ່ຮຽນທັງໝົດ              52    ວິຊາ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດທິດສະດີ              92    ໜ່ວຍກິດ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດຝຶກຫັດ               81    ໜ່ວຍກິດ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດປະຕິບັດຕົວຈິງ          9    ໜ່ວຍກິດ

12. ແຜນການຮຽນ-​ການສອນ

 ປີທີ 1 ພາກ​ຮຽນ​ທີ 1

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ ໝວດວິຊາ
S00LS101 ລາວສຶກສາ1 2(2-0-0) ພື້ນຖານທົ່ວໄປ
251EC101 ພາສາອັງກິດສຳລັບຄອມພິວເຕີ 1 2(0-4-0) ພື້ນຖານທົ່ວໄປ
700PY101 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ 2(0-0-0) ພື້ນຖານທົ່ວໄປ
251CS121 ລະບົບຄອມພິວເຕີ 3(3-0-0) ວິຊາສະເພາະ
251CL111 ການຂຽນໂປຣແກຣມດ້ວຍພາສາ C 3(2-2-0) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
251CP121 ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 3(2-2-0) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
251DB131 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ 3(3-0-0) ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ
ລວມ 18(12-8-0)

ປີທີ 1 ພາກ​ຮຽນ​ທີ 2

ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
900LS102 ລາວສຶກສາ2 2(2-0-0) ພື້ນຖານທົ່ວໄປ
251EC102 ພາສາອັງກິດສຳລັບຄອມພິວເຕີ 2 2(0-4-0) ພື້ນຖານທົ່ວໄປ
251MC121 ຄະນິດສາດສຳລັບຄອມພິວເຕີ 1 3(2-2-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
252JA131 ການຂຽນໂປຣແກຣມດ້ວຍພາສາ  java1 3(2-2-0) ວິຊາສະເພາະ
251DB132 ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ(ນຳໃຊ້  SQL) 4(3-2-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
251CN122 ການສື່ສານຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ 3(2-2-0) ວິຊາສະເພາະ
252ST111 ສະຖິຕິພື້ນຖານ 3(2-2-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
ລວມ 20(13-14-0) ­

 ປີທີ 2 ພາກ​ຮຽນ​ທີ 1 

ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
251CG331 ຄອມພິວເຕີກຣາຟິກ 3(2-2-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
251EC203 ພາສາອັງກິດສຳລັບຄອມພິວເຕີ 3 2(0-4-0) ພື້ນຖານທົ່ວໄປ
251CA221 ອົງປະກອບ ແລະ ສະຖາປັດຕິຍະກຳຄອມພີວເຕີ 3(3-0-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
251AD231 ຂັ້ນຕອນວິທີ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນ 4(3-2-0) ວິຊາສະເພາະ
251MC222 ຄະນິດສາດສຳລັບຄອມພິວເຕີ 2 3(2-2-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
252JA212 ການຂຽນໂປຣແກຣມດ້ວຍພາສາ Java2 3(2-2-0) ວິຊາສະເພາະ
ລວມ 18(12-12-0)

ປີທີ 2 ພາກ​ຮຽນ​ທີ 2

ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
251EC204 ພາສາອັງກິດສຳລັບຄອມພິວເຕີ 4 2(0-4-0) ພື້ນຖານທົ່ວໄປ
252VB231 ການຂຽນໂປຣແກຣມ ດ້ວຍ VB.NET 1 3(2-2-0) ວິຊາສະເພາະ
252CV231 ຄອມພິວເຕີວິເຊິນ (Computer vision) (ສົມສັກ,ລັດສະໝີ) 3(2-2-0) ວິຊາສະເພາະ
252AN222 ການວິເຄາະຂັ້ນຕອນວິທີ(Algorithm Analysis) (ທອງສິງ) 2(2-0-0) ວິຊາສະເພາະ
O00ND201 ປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 1(0-3-0) ພື້ນຖານທົ່ວໄປ
251MB431 ການຂຽນໂປຣແກຣມສໍາລັບມືຖື 3(2-2-0) ວິຊາສະເພາະ
ວິ​ຊາ​ເລືອກ, ເລືອກເອົາສອງວິຊາ 6
252OD221 ການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລັກສະນະວັດຖຸ(Object Oriented Analysis and Design) 3(2-2-0) ວິຊາເລືອກ
251AS221 MOS 3(2-2-0) ວິຊາເລືອກ
ລວມ 20(15-17-0)

ປີທີ 3 ພາກ​ຮຽນ​ທີ 1

ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
251OS311 ລະບົບປະຕິບັດການ 3(2-2-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
251RM311 ວິທີການຄົ້ນຄ້ວາ 2(2-0-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
252LN321 Linux ພື້ນຖານ  ແລະ ລະບົບຈັດການຂອງ Linux 3(2-2-0) ວິຊາສະເພາະ
251VB332 ການຂຽນໂປຣແກຣມດ້ວຍ VB.NET 2 3(2-2-0) ວິຊາສະເພາະ
252DM221 ດາຕ້າມາຍນິງ (Data mining) 3(2-2-0) ວິຊາສະເພາະ
251WT321 ເວບເຊີເວີ ແລະ ເວບ ເທັກໂນໂລຢີ (Web Servers & Web Technology ) 3(2-2-0) ສະເພາະບັງຄັບ
251MI221 ລະບົບຂ່າວສານເພື່ອການບໍລິຫານ 3(3​-0​-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
ລວມ 20(14-12-0)

ປີທີ 3 ພາກ​ຮຽນ​ທີ 2

ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
251SM321 ສຳມະນາ 1 1(0-1-0) ວິຊາສະເພາະ
251SH321 ການຂຽນໂປຣແກຣມດ້ວຍພາສາ C# 1 3(2-2-3) ວິຊາສະເພາະ
N1 ມະນຸດສຳພັນ 2(2-0-0) ພື້ນຖານທົ່ວໄປ
251SE331 ວິສະວະກຳຊອບແວ 3(2-2-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
252WS321 ການບໍລິຫານເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ ດ້ວຍ Windows 3(2-2-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
251SA231 ການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ 4(3-2-0) ວິຊາສະເພາະ
ວິ​ຊາ​ເລືອກ 3
252NW341 NetWork+ 3(2-2-0) ວິຊາເລືອກ
ລວມ 19(13-11-3)

ປີທີ 4 ພາກ​ຮຽນ​ທີ 1

ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
S00PO101 ການເມືອງປະຈຸບັນ 2(2-0-0) ພື້ນຖານທົ່ວໄປ
251SH422 ການຂຽນໂປຣແກຣມດ້ວຍພາສາ C# 2 3(2-2-0) ວິຊາສະເພາະ
252LS421 ການບໍລິຫານເຄ່ື່ອງແມ່ຂ່າຍ  ດ້ວຍ Linux 3(2-2-0) ວິຊາສະເພາະ
251SM422 ສຳມະນາ 2 1(0-1-0) ວິຊາສະເພາະ
251AI411 ປັນຍາປະດິດ(Artificial Intelligence) 3(3-0-0) ວິຊາສະເພາະ
251AP421  A+ 3(2-2-0) ພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ
ວິ​ຊາ​ເລືອກ, ເລືອກເອົາສອງວິຊາ 6 ​ວິຊາເລືອກ
252PM421 ການບໍລິຫານໂຄງການ(Project management) 3(3-0-0) ວິຊາເລືອກ
FE ບໍລິຫານການສຶກສາ 3(2-2-0) ວິຊາເລືອກເສລີ
ລວມ 21(16-9-0)

ປີທີ 4 ພາກ​ຮຽນ​ທີ 2

ລະ​ຫັດ​ວິ​ຊາ ຊື່​ວິ​ຊາ ຈຳ​ນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ ໝວດ​ວິ​ຊາ
252PJ431 ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6(0-0-30) ​ວິຊາສະເພາະ
252IP431 ຝຶກງານ 3(0-0-15) ວິຊາສະເພາະ
ລວມ 9(0-0-30)