Author: FNS Editor

Oct
07

ຊົມເຊີຍວັນທີ 7 ຕຸລາ ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 27 ປີ

ໃນນາມຄະນະນຳຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງ ບັນດາພະນັກງານ ຄູອາຈານ ຈົ່ງມີສຸກຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ມີຄວາມມັ່ງຄັ່ງ, ມີຄວາມຮູ້-ປັນຍາ, ມີກຽດສັກສີ, ມີຄຸນຄວາມດີເລີດຍິ່ງ ແລະ ມີອາຍຸໝັ້ນຂວັນຍືນ.

DETAIL
Oct
06

ການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ Google Calendar, Google Meet, Google Forms ຂັ້ນພື້ນຖານ

ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021, ທີ່ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດ້ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ Google Calendar, Google Meet, Google Forms ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ຄູຈານ ພາຍໃນຄະນະວິຊາ ເພຶ່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເປີດການຮຽນ-ການສອນ ສົກສຶກສາ 2021-2022

DETAIL
Sep
29

ພິທີສະຫຼຸບຊຸດຮຽນ 2017-2021 ຂອງ ຄວທ

ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພິທີ ສະຫຼຸບຊຸດຮຽນ 2017 – 2021, ວັນທີ 29 ກັນຍາ (9) 2021 ເວລາ 13:00 – 16:00 ໂມງ

DETAIL
Jun
02

ທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ ຊ່ວຍເຫຼືອ ມອບເງິນ ແລະ ນໍ້າດືມ

ຄະນະນໍາຂອງທະນາຄານລາວ-ຫວຽດພ້ອມດ້ວຍທິມງານ ໄດ້ມາມອບເງິນ ແລະ ນໍ້າດືມ ຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາ ຄວທ ໃນຊ່ວງໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ 7,050,000 ກິບ

DETAIL
May
13

ການມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ນັກສຶກ

ຄະນະວິທະຍາສາດຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ແບ່ງປັນນໍ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮ່ວງໃຍ ໃນຊ່ວງວິກິດໂຄວິດ-19
ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຄວທ

DETAIL
May
08

ພິທີມອບ-ຮັບ ເງີນຊ່ວຍເຫຼືອ ຊ່ວງໂຄວິດ-19

ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມ ພິທີມອບ-ຮັບ ເງີນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກສິດເກົ່ານັກສຶກສາ ກໍ່ຄືຜູ້ບໍລິຫານພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ບໍລິສັດ Venture Network ໃນການແບ່ງປັນນໍ້າໃຈ 💜 ແລະ ຄວາມຮ່ວງໃຍ ໃນຊ່ວງວິກິດໂຄວິດ-19

DETAIL
May
01

ກິດຈະກໍາ ວິທະຍາອາສາ ຄວທ

ກິດຈະກໍາ ວິທະຍາອາສາ ຄວທ 💜ຄຊປປລ ຄວທ, ເພຶ່ອແບ່ງປັນນໍ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮ່ວງໃຍ ໃນຊ່ວງວິກິດໂຄວິດ-19 (1 ພຶດສະພາ 2021 )

DETAIL
Mar
05

ການສຶກສາ – ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະຫຼຸບຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຂດປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ (05/03//2021 )

DETAIL
Translate