ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠 & 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 ທີ່ສູນ Samsung Innovation Campus (SIC) ຢ່າງເປັນທາງການ

ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠 & 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 ທີ່ສູນ Samsung Innovation Campus (SIC) ຢ່າງເປັນທາງການ

[ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ]
ໃນວັນທີ 28 ເມສາ ຜ່ານມາ ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠 & 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 ທີ່ສູນ Samsung Innovation Campus (SIC) ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍທ່ານ ຮສ.ປອ ແຫຼມທອງ ລັດດາວົງ ຄະນະບໍດີ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາທ່ານ ຮອງຄະນະບໍດີິ, ຄະນະພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ຄະນະແນກ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດຊໍາຊູງລາວ, ຄູສອນ ແລະ ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 39 ທ່ານ